De Regenboog Groep stimuleert hen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Wat onze vrijwilligers en medewerkers bindt, is onze betrokkenheid bij deze mensen, die het (alleen) niet redden. Regenboogvrijwilligers en -medewerkers ondersteunen mensen in (sociale) armoede, zodat zij beter in staat zijn om zelf vorm en inhoud te geven aan hun eigen leven. De thema’s waar De Regenboog zich mee bezighoudt zijn Armoede, eenzaamheid, dak- en thuislozen, re-integratie, verslaving & psychiatrie.

Inloophuizen

De inloophuizen van De Regenboog Groep bieden dak- en thuislozen, voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. Ze kunnen langskomen voor een gezonde maaltijd, een douche en schone kleren. Ook is er ruimte en gelegenheid voor ontspanning.

Bezoekers helpen mee de boel draaiende te houden: ze maken schoon, koken of onderhouden de tuin. Vaak werken zij met veel plezier mee in hun eigen inloophuis, dat geeft hen gevoel van eigenwaarde en is feitelijk een eerste stap naar participatie in de samenleving. In elk inloophuis zijn maatschappelijk werkers aanwezig. Zij hebben aandacht voor de bezoekers. Teamleiders organiseren workshops schilderen of klussen om bezoekers te motiveren weer deel te nemen aan de maatschappij.

Inloophuis Makom

Makom is begin jaren negentig opgericht. Een groep gedreven vrijwilligers creëerde voor daklozen een veilige plek in het wijkcentrum bij de Oranjekerk. Een paar jaar geleden is Makom bij De Regenboog Groep gekomen. Inmiddels is het inloophuis zeven dagen per week open.

Ongedwongen omgangsvormen kenmerken Makom. Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers. De afwisseling geeft een dynamische sfeer. En er zijn veel activiteiten, ook in de avonduren. Zo is er elke week een bioscoopavond waar je voor moet reserveren. Zo groot is de belangstelling van bezoekers! Er is ook een open podium waar bezoekers onder meer gedichten voordragen en liedjes zingen. Het zijn kleine feestjes: lichtpunten in het vaak zo harde leven. Makom is al vanaf het begin bezig met activering, toen nog een novum in de hulpverlening. Zo is er een kunstsuite waar mensen in de breedste zin van het woord aan kunst werken. Het stadsdeel Zuid subsidieert extra de veegploeg van bezoekers die de buurt schoonhoudt.

Kerstfeest

Al vele jaren organiseren Athora-medewerkers samen met de vrijwilligers van Makom een kerstlunch. De bezoekers ervaren dit als een mooie traditie. Het doel is om vlak voor kerst tachtig dak- en thuislozen een kerstlunch aan te bieden in een feestelijke sfeer, zodat zij met een goed gevoel de kerstdagen starten. Voor de kerstlunch worden uitnodigingen gemaakt, zodat er zekerheid is dat juist de bezoekers van Makom aanwezig zijn. Er is een warme vertrouwensband tussen de bezoekers/vrijwilligers van Makom en Athora. De kerstlunch is een hoogtepunt waar ieder jaar naar wordt uitgekeken, zowel door de bezoekers als de vrijwilligers van Makom.