De Regenboog Groep stimuleert mensen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Wat onze vrijwilligers en medewerkers bindt, is onze betrokkenheid bij deze mensen, die het (alleen) niet redden. Regenboogvrijwilligers en -medewerkers ondersteunen mensen in (sociale) armoede, zodat zij beter in staat zijn om zelf vorm en inhoud te geven aan hun eigen leven. De thema’s waar De Regenboog zich mee bezighoudt zijn armoede, eenzaamheid, dak- en thuislozen, re-integratie, verslaving & psychiatrie.

Inloophuis Makom

Makom is begin jaren negentig opgericht. Een groep gedreven vrijwilligers creëerde voor daklozen een veilige plek in het wijkcentrum bij de Oranjekerk. Een aantal jaar geleden is Makom bij De Regenboog Groep gekomen. Ongedwongen omgangsvormen kenmerken Makom. Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers. De afwisseling geeft een dynamische sfeer. En er zijn veel activiteiten, ook in de avonduren. Zo is er elke week een bioscoopavond waar je voor moet reserveren. Zo groot is de belangstelling van bezoekers! Er is ook een open podium waar bezoekers onder meer gedichten voordragen en liedjes zingen. Het zijn kleine feestjes: lichtpunten in het vaak zo harde leven.

Kerstfeest

Al vele jaren organiseren Athora-medewerkers samen met de vrijwilligers van Makom een kerstlunch. De bezoekers ervaren dit als een mooie traditie. Het doel is om vlak voor kerst tachtig dak- en thuislozen een kerstlunch aan te bieden in een feestelijke sfeer, zodat zij met een goed gevoel de kerstdagen starten. Voor de kerstlunch worden uitnodigingen gemaakt, zodat er zekerheid is dat juist de bezoekers van Makom aanwezig zijn. Er is een warme vertrouwensband tussen de bezoekers/vrijwilligers van Makom en Athora. De kerstlunch is een hoogtepunt waar ieder jaar naar wordt uitgekeken, zowel door de bezoekers als de vrijwilligers van Makom.

De kerstlunch van Makom ontvangt nu gelukkig heel veel steun uit allerlei hoeken. Daarom kijkt de stichting nu naar andere mogelijkheden om samen te werken met De Regenboog Groep.