Wij stimuleren de collega’s van Athora zich vrijwillig in te zetten

Stichting Samen voor Later

De Stichting Samen voor Later helpt mensen om de juiste financiële keuzes te maken, zodat zij zelf richting kunnen geven aan hun leven. Door kennis en vaardigheden op het gebied van financiën te delen, stimuleren en faciliteren we mensen om regie en verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen geldzaken. We helpen ze financieel zelfredzaam te zijn.

Wat doen wij?

Maatschappelijke betrokkenheid vergroten

We maken vrijwilligerswerk leuk en laagdrempelig. We stimuleren medewerkers van Athora om als vrijwilliger deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten en projecten.

Financiële kennis delen

Door kennis en vaardigheden over financiën te delen, stimuleren en faciliteren we mensen om verantwoording te nemen over hun eigen geldzaken.

Levensvreugde bieden

We bieden mensen die het financieel of sociaal minder hebben op andere manieren levensvreugde.

Strategische partnerships

We sluiten partnerships met organisaties en initiatieven die dezelfde doelen nastreven. Zo werken we samen met NL Cares, Stichting Doesgoed, Stichting LEF en Wijzer in geldzaken.

Jongeren bewust maken

We laten jongeren in een vroeg stadium in aanraking komen met financiële zaken via gastlessen op scholen. Zo maken we deze generatie eerder financieel bewust.

Sociaal kwetsbare groepen helpen

We proberen van betekenis te zijn bij sociaal kwetsbare groepen in de samenleving, bijvoorbeeld door eenzame ouderen een mooie dag te bezorgen.

© 2024 Stichting Samen voor later, KVK 34267293