Stichting Samen voor later

Stichting Samen voor later

De Stichting Samen voor Later helpt mensen om de juiste financiële keuzes te maken, zodat zij zelf richting kunnen geven aan hun leven. Door kennis en vaardigheden op het gebied van financiën te delen, stimuleren en faciliteren we mensen om regie en verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen geldzaken. We helpen ze financieel zelfredzaam te zijn.
Logo stichting Samen voor Later

Wat doen wij?

Sociaal kwetsbare groepen helpen

We proberen van betekenis te zijn bij sociaal kwetsbare groepen in de samenleving, bijvoorbeeld door eenzame ouderen een mooie dag te bezorgen.

Strategische partnerships

We sluiten partnerships met organisaties die hetzelfde doel – (financiële) zelfredzaamheid – nastreven, zoals Stichting Weet wat je besteedt, stichting de Regenboog, Financiële Salon, Bank voor de klas.

Financiële kennis delen

Door kennis en vaardigheden over financiën te delen, stimuleren en faciliteren we mensen om verantwoording te nemen over hun eigen geldzaken.

Evenementen financiële educatie

We organiseren evenementen op het gebied van financiële educatie en we stimuleren medewerkers van Athora om als vrijwilliger deel te nemen aan deze projecten.

Levensvreugde bieden

We bieden mensen die het financieel of sociaal minder hebben op andere manieren levensvreugde.

Jongeren bewust maken

We laten jongeren in een vroeg stadium in aanraking komen met financiële zaken via gastlessen op scholen. Zo maken we deze generatie eerder financieel bewust.

Evenementen financiële educatie

We organiseren evenementen op het gebied van financiële educatie en we stimuleren medewerkers van Athora om als vrijwilliger deel te nemen aan deze projecten.

Strategische partnerships

We sluiten partnerships met organisaties die hetzelfde doel – (financiële) zelfredzaamheid – nastreven, zoals Stichting Weet wat je besteedt, stichting de Regenboog, Financiële Salon, Bank voor de klas.

Financiële kennis delen

Door kennis en vaardigheden over financiën te delen, stimuleren en faciliteren we mensen om verantwoording te nemen over hun eigen geldzaken.

Jongeren bewust maken

We laten jongeren in een vroeg stadium in aanraking komen met financiële zaken via gastlessen op scholen. Zo maken we deze generatie eerder financieel bewust.

Sociaal kwetsbare groepen helpen

We proberen van betekenis te zijn bij sociaal kwetsbare groepen in de samenleving, bijvoorbeeld door eenzame ouderen een mooie dag te bezorgen.

Levensvreugde bieden

We bieden mensen die het financieel of sociaal minder hebben op andere manieren levensvreugde.

© 2022 Stichting Samen voor later, KVK 34267293