Vier jaar gaven vrijwilligers van Athora enthousiast ondersteuning aan dit initiatief. Bijvoorbeeld bij:

  • Het aanvragen van AOW of toeslagen. 
  • Het invullen van formulieren.
  • Het op orde brengen van administratie. Het buurthuis heeft hiervoor een beproefde methode ontwikkeld. 

Onze vrijwilligers helpen de bewoners zelfstandig, maar kunnen als dat nodig is terugvallen op de hulp van een aantal professionals. De ondersteuning door Athora wordt zeer gewaardeerd. En ook de Athora-collega’s zijn enthousiast: “Je komt in situaties terecht waar je in je eigen leven of omgeving nauwelijks mee te maken krijgt. Het is goed om dit te beseffen. Het is mooi als je mensen weer op weg kunt helpen.”