Onze visie

Als pensioen- en levensverzekeraar heeft Athora Netherlands de taak om mensen een goed inkomen voor later te bezorgen. Maar een goed inkomen – nu of later – is helaas niet voor iedereen in Nederland vanzelfsprekend. Terwijl financiële zelfredzaamheid en regie over je leven belangrijke voorwaarden zijn om gelukkig te zijn. Door de kennis en kunde van onze collega’s in te zetten, kunnen we mensen helpen de juiste financiële keuzes te maken. En hulp bieden aan kwetsbare groepen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Want het is een groot goed om zelf achter het stuur van je leven te zitten.

Onze missie

Stichting Samen voor Later is een stichting voor en door collega’s van Athora Netherlands. Met de stichting willen we de kennis en menskracht die we als organisatie bezitten, inzetten om maatschappelijke doelen te ondersteunen. En dan vooral op terreinen waar we zelf verstand van hebben en achter staan. Zoals financiën, digitalisering en een toekomstbestendige leefwereld.

Financiële educatie is de belangrijkste pijler van de stichting. Daar ligt de expertise van de medewerkers van Athora en die kennis zetten we graag in om anderen te helpen. Zo stimuleren we financiële zelfredzaamheid en helpen mensen regie te krijgen over hun geldzaken. Daarnaast zetten we ons in voor kwetsbare groepen. Die hulp kan vele vormen aannemen. Door simpelweg de handen uit de mouwen te steken, kun je veel betekenen voor een ander.

De missie van de stichting is om zoveel mogelijk collega’s van Athora te betrekken bij onze activiteiten. Om maximale impact te maken. Zo maken we de wereld om ons heen een stukje mooier en geven we gezamenlijk iets terug aan de maatschappij.

Stichting Samen voor Later heeft samenvattend drie hoofddoelen:

  • Financiële educatie en voorlichting
  • Hulp bieden aan kwetsbare groepen
  • Zoveel mogelijk collega's enthousiasmeren om mee te helpen.